Teema 3: Työsopimusjärjestelmä

Työelämätaidot » Teema 3: Työsopimusjärjestelmä

Teeman tavoitteena on perehtyä työlainsäädäntöön sekä tutustua oman alan työehtoihin, työsopimusjärjestelmään ja työsopimukseen. Opit tietämään ja tunnistamaan oikeutesi ja velvollisuutesi sekä sinua koskevat lait ja määräykset. Tehtävät ovat kommentoivia tehtäviä, eli osa pareista hankkii tietoa ja osa kommentoi vastauksia.

Oikeudet ja velvollisuudet sekä mallisopimus

1. Haastatelkaa työpaikkaohjaajianne ja selvittäkää sekä oman alanne että omien työpaikkojenne työntekijöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Parista toinen voi keksittyä oikeuksiin ja toinen velvollisuuksiin.Raportoikaa yhteiseen blogiin haluamallanne tyylillä. Voitte kirjoittaa tekstin, tehdä videon, ottaa kuvia tms. (Y)

2. Tutustu oman alasi mallityösopimukseen. Malleja löydät muun muassa näiltä sivuilta:

3. Etsi sopimuksista kolme (3) mielestäsi tärkeintä kohtaa ja perustele, miksi juuri niiden tulee olla työsopimuksessa. Kirjoita vastauksesi blogiin. (I)

 • Esimerkki: Palkan määrän tulee olla työsopimuksessa, jotta molemmat osapuolet tietävät, paljonko työstä tulee maksaa.

 

Työaikalainsäädäntö ja työehtosopimukset

Etsikää parin kanssa vastauksia alla oleviin kysymyksiin ja tallentakaa vastauksenne blogiin. Riippuen parien lukumäärästä jokainen pari vastaa osaan kysymyksistä ja kommentoi osaa kysymyksistä. Näin ollen jokainen pari vastaa ainakin yhteen kysymykseen ja kommentoi ainakin yhtä vastausta. (K) 

Tietoa työlainsäädännöstä ja oman alasi työehtosopimuksista löydät esimerkiksi näiltä nettisivuilta:

1. Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit?

2. Pitääkö työsopimus tehdä kirjallisena?

3. Selitä seuraavat termit:

 • säännöllinen työaika
 • liukuva työaika
 • vuorokautinen ylityö
 • viikoittainen ylityö
 • ansiopäiväraha
 • karenssi
 • lomaraha
 • koeaika

4. Annan normaali työviikko on ma-pe ja palkka 10 euroa tunnissa. Paljonko hän saa palkkaa, kun hän tekee ylitöitä lauantaina neljä tuntia ja sunnuntaina viisi tuntia?

5. Teemun säännöllinen työaika on ma-pe kahdeksan tuntia päivässä. Laske, paljonko Teemu saa viikossa palkkaa, kun hänen palkkansa on kahdeksan euroa tunti ja hän on töissä seuraavasti:

 • ma 9 tuntia
 • ti 10 tuntia
 • ke 8 tuntia
 • to 12 tuntia
 • pe 9 tuntia
 • la 4 tuntia
 • su 5 tuntia

6. Anna on aloittanut työnsä 1.6. Kuinka monta lomapäivää hänellä on seuraavana vuonna?

7. Millä perusteilla työnantaja voi purkaa työsuhteen?

 • Anna esimerkit erilaisista tilanteista omalta alaltasi. Mitä tulisi tapahtua, jotta työnantaja voisi purkaa työsuhteen?

8. Millä perusteilla työntekijä voi purkaa työsuhteen?

 • Anna esimerkit erilaisista tilanteista omalta alaltasi. Mitä tulisi tapahtua, jotta työntekijä voisi purkaa työsuhteen?

9. Selvitä, paljonko on oman alasi työehtosopimuksen mukainen alkupalkka uudelle työntekijälle.

10. Selvitä, paljonko alallasi maksetaan iltalisää.

Päivitetty: 05.07.2016