Teema 5: Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys

Ympäristöosaava » Teema 5: Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys

Jätehuolto

Ympäristöosaava ammattilainen internetsivustolta löytyy alakohtaista tietoa jätehuollosta:

Sivuilla kannattaa vierailla, vaikka oma alasi ei olisikaan listassa. Suuri osa tiedoista sopii kaikille aloille.

Linkkejä kierrätyksestä:

 

Ammattialan jätteiden lajittelu

Jätteen erilliskeräyksellä ja lajittelulla tarkoitetaan sitä, että jätteen syntypaikassa erityyppiset jätteet kootaan erikseen. Erilliskeräyksellä ja lajittelulla mahdollistetaan kierrätys eli se, että jäte voidaan valmistaa tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. (Jätelaki, luku 1, 6 §)

1. Nimeä omalta alaltasi vähintään viisi erityyppistä jätettä. Kootkaa eri alojen jätteistä yhteinen taulukko. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, tee taulukko yksin. Taulukossa tulee näkyä:

 • Mikä jäte?
 • Miten jäte lajitellaan työpaikalla/työsalissa?
 • Kierrätetäänkö jäte ts. mitä siitä voidaan valmistaa ja miten?
 • Jos jätettä ei voida kierrättää, mitä sille tapahtuu?

Voit keskustella lajittelusta ja kierrätyksestä työssäoppimispaikallasi tai oppilaitoksen työsalissa. Yleistietoa yritysten jätehuollosta löytyy linkistä: Yritys-Suomi: yrityksen jätehuolto. Voit myös etsiä lajittelu- ja kierrätyskysymyksiin vastauksia mm. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Internetsivuilta: HSY: Lajittelu ja kierrätys tai HSY: Yritysten ja yhteisöjen jätteiden lajittelu

Palauttakaa taulukko sovitulle oppimisalustalle määräaikaan mennessä.

Vaaralliset jätteet

Katso halutessasi animaatio vaarallisista kemikaaleista: Napofilm (Via Storia) videot: Vaara: kemikaaleja!

2. Etsi tietoa oman ammattialasi vaarallisista jätteistä esimerkiksi Vaarallinenjate.fi: yrityksille -internetsivuilta. Lisää vähintään kaksi vaarallista jätettä aiemmin tekemäänne taulukkoon.

Vastaa lisäksi kysymyksiin:

 • Mikä on vaarallinen jäte?
 • Mistä sen voi tunnistaa?
 • Mihin niitä voi palauttaa?
 • Tunnistatko merkit visassa: Tietovisa varoitusmerkeistä?

Palauta vastauksesi sovitulle oppimisalustalle.

Jätelaki ja etusijajärjestys

Jätelain tarkoitus on sen ensimmäisen pykälän mukaan ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Tutustu jätelakiin Finlex ® -palvelussa: Finlex: jätelaki. Viitetiedoista voit tarkistaa lain voimaantuloajan. Ensimmäisistä pykälistä näet lain soveltamisalat ja määritelmät. Pykälästä kaksi huomaat, että jätelain lisäksi ympäristönsuojelulaki ja terveydensuojelulaki liittyvät jätehuoltoon.

3. Tutustu jätelain etusijajärjestykseen (jätelaki, luku 2, 8 §). Voit aloittaa  tarkistamalla etusijajärjestyksessä käytettyjen termien merkityksen (Luku 1, 6 §).

Mitä etusijajärjestys tarkoittaa? Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on jätelain mukaan ensisijaista?
 • Mitä etusijajärjestyksen eri kohdat voivat tarkoittaa? Anna esimerkkejä.
 • Mikä kohta on helppo tai vaikea ymmärtää?
 • Missä vaiheessa tuotteen elinkaarta etusijajärjestys tulee huomioida?

Palauta vastaus sovitulle oppimisalustalle. Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla.

 

Teeman tavoitteena on perehtyä jätelakiin, jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun ja kierrätykseen oman ammattialan näkökulmasta. 

Päivitetty: 28.06.2016