Ympäristökemia

Kemia » Ympäristökemia

Tämän osion osaamistavoite on: tietoisuus väärin hävitettyjen kemikaalien ympäristöhaittojen vakavuudesta, oman vastuun ymmärtäminen kemikaalien kuluttujana

Ympäristö saastuu ihmisen toiminnan seurauksena. Kemikaalit ja muut tuotteet, joita nykyisin tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme, tulee osata hävittää oikein, jotta ympäristö ei niistä kuormittuisi. Puhdas ja elinvoimainen ympäristö on jokaisen oikeus ja välttämättömyys, jotta voisimme jatkossakin elää tällä planeetalla. Jo pienetkin muutokset omissa kulutustottumuksissa ja toimintatavoissa auttavat pitämään ympäristömme puhtaana.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kuuluu jokaisen vastuullisesti kemiallisia aineita käyttävän velvollisuuksiin. Tämän takia on tunnettava hieman kemikaalien ympäristövaikutuksia, jotta osaa huomioida ne omassa työssään käsittelemiensä kemikaalien kohdalla.

Melkein jokaisella työpaikalla vaaditaan ympäristöosaamista muun ammattitaidon lisäksi. Tee siis nämä tehtävät huolella! Tehtäviin löytyy apua sivun alalaidasta, mutta pohdi ensin asioita itse.

Saastuminen ja sen seuraukset

Uutisista saamme useasti lukea, että jossakin on tapahtunut kemikaalivuoto tai kemikaaleja kuljettanut auto on kaatunut tienvarteen tai jokin teollisuuslaitos on jättänyt noudattamatta ympäristöohjeistusta ja kaatanut jätteensä täysin väärään paikkaan.

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu Suomessa kaikille.

Tehtävä I:

Tutustu saastumisen seurauksiin oheisista linkeistä. Jos et ymmärrä jotakin teksteissä usein esiintyvää sanaa, selvitä sen merkitys!

Ilmastonmuutos: http://ec.europa.eu/environment/basics/global-challenges/consequences/index_fi.htm

Biodiversiteetti: https://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti

Antibioottiresistenssi: http://ecdc.europa.eu/fi/eaad/antibiotics/Pages/facts.aspx

Antibioottiresistenssi: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/antibioottien-kaytto-lisaantynyt-maailmanlaajuisesti/#.Vu0__UKli1E

Aiheeseen tutustuttuasi pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Onko myrkyllisen kemikaalin roskiin heittäminen rikos?
 • Miten vakavasta ongelmasta saastumisessa ja sen seurauksissa on kyse? Koskettaako ongelma myös sinua itseäsi? Onko saastumisesta siis haittaa sinulle itsellesi?
 • Miksi ympäristön saastumista on vaikea estää?

Vastuullinen kulutus

Kun hankimme kaupasta tuotteen, sen ympäristövaikutuksista suurimmat ovat jo tapahtuneet. Monen tuotteen kohdalla sen raaka-aineiden tuottaminen ja tuotteen itsensä valmistaminen ovat ympäristölle kaikkein haitallisimmat vaiheet. Se, että käytämme tuotetta, on usein vain jäävuoren huippu. Miten lopulta hankkiudumme tuotteesta eroon, voi jälleen olla suuresti ympäristöä kuormittava tekijä.

Vastuullisuus ei koske meitä vain silloin, kun hankimme jotakin tuotetta itsellemme: meidän tulee olla vastuullisia myös silloin, kun hankimme tuoteita esim. työpaikkamme kalustukseksi, kahvihuoneessa nautittaviksi tai myytäviksi. 

Tehtävä J:

Tutustu vastuulliseen kuluttamiseen esimerkiksi alla olevista linkeistä. Voit etsiä aiheesta myös muista lähteistä.

http://www.ykliitto.fi/yk70v/taloudellinen/vastuullinen-kuluttaminen

http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/kestava_kehitys/teemoja/ymparistotietoiseksi_kuluttajaksi/vastuullinen_kulutus

http://www.tiedostavakuluttaja.fi/

Tutustuttuasi aineistoon, pohdiskele seuraavia kysymyksiä.

 • Olet menossa kauppaan ostamaan vaatteita (esim. housuja tai puseroa). Millaisia asioita sinun tulisi vastuullisena ja valveutuneena kuluttajana ottaa huomioon vaatteita ostaessasi? Kirjoita asiat itsellesi muistiin.
 • Katso kirjoittamaasi listaa ja palauta mieleesi edellinen kerta, kun ostit jonkin vaatteen. Kuinka monta listallasi olevaa asiaa kävi mielessäsi edellisellä ostokerralla?
 • Katso vielä kirjoittamaasi listaa. Kuinka monta listallasi olevaa asiaa otit huomioon ostaessasi vaatetta edellisen kerran? Millaisten syiden takia et ottanut listallasi olevia asioita huomioon? Mitä pitäisi tapahtua, jotta alkaisit aina ottaa huomioon kaikki listallasi olevat asiat?
 • Mikä mahtaisi olla kaikkein tehokkain keino opettaa vastuullisuutta työkavereille, ystäville, sukulaisille tai kenelle tahansa toiselle ihmiselle?

Kertaus: mitä sinun tulee osata tehtyäsi tämän osion

 • Tietää millaisia ympäristövaikutuksia kemikaaleilla on ja mihin ne voivat pahimmillaan johtaa
 • Ymmärtää oma vastuusi yhteisestä ympäristöstä niin kuluttajana kuin ammattihenkilönäkin

 

Apua pohdintatehtäviin:

Tehtävä I:

 • Perustuslaki velvoittaa jokaisen kansalaisen pitämään huolta ympäristöstä: ympäristön tärveleminen on rikoslaissa mainuttu rikosnimike.
 • Saastuminen on suurimpia ongelmia, mitä ihmiskunnalla on. Se koskettaa meistä jokaista ja sillä on vaikutusta meihin jokaiseen. Ympäristön saasteet siirtyvät meihin syödyn ruoan mukana, hengitysilman seassa, jopa suoraan ihon lävitse koskettaessamme jotakin pintaa. Saasteilta ei siis pääse karkuun.
 • Lainsäädännössä on otettava huomioon myös elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet harjoittaa omaa elinkeinoaan, mikä estää kaiken saastuttamisen kieltämisen. Poliittisesti ympäristön suojeleminen on vaikea asia, koska eri ihmisryhmillä on erilaiset käsitykset siitä, mikä on suojelemisen riittävä taso ja kuinka paljon suojeleminen saa aiheuttaa kustannuksia. Ympäristön saastumisen ehkäisemisessä tärkeä rooli on myös jokaisella yksittäisellä ihmisellä: tehdessämme valintoja kaupassa tai päätöksiä esim. lomamatkan kohteista, vaikutamme siihen, millaisia tuotteita tai palveluja meille tarjotaan. Jos emme itse piittaa ympäristöstä, miksi kukaan muukaan siitä piittaisi?

 

Tehtävä J:

 • Ennen ostamista tulisi miettiä mm. seuraavia asioita: missä tuote on tehty, kuka sen on tehnyt, onko tuotannossa huomioitu ympäristö, maksetaanko työntekijälle oikeudenmukainen palkka työstään, onko materiaali ympäristön kannalta suotava, miten ja mistä asti tuote on kuljetettu kauppaan, tarvitsenko tätä tuotetta todella, voisinko ostaa tuotteen myös käytettynä
 • Montako asiaa kävi mielessäsi (tai montako asiaa listallasi edes on) riippuu siitä kuinka valveutunut ja vastuullinen olet kuluttajana. Jos et ajatellut asioista yhtäkään, älä harmistu: kukaan ei ole seppä syntyessään, joten ei kukaan ole syntyjään valveutunut ja vastuullinen vaan sellaiseksi opitaan!
 • Montako asiaa otit huomioon ostaessasi edellisen vaatteesi, kertoo vastuullisuudestasi. Syitä, miksi et ehkä ottanut yhtäkään asiaa huomioon, voi olla useita: eettisesti tuotettu vaate on liian kallis, ympäristöä säästävästi tehty vaate on väärän värinen, sopiva kauppa on liian kaukana, sinulla ei ole aikaa selvittää vaatteen alkuperää jne. Jos syy, miksi et ottanut yhtäkään asiaa huomioon, oli välinpitämättömyys, mietihän tätä: tahtoisitko itse ommella vaatteita surkeissa oloissa nälkäpalkalla? Onko oikeudenmukaista olla välinpitämätön?
 • Paras tapa opettaa on näyttää hyvää esimerkkiä. Kun itse toimit esimerkillisesti, alkavat toisetkin vähitellen toimia niin. Muutos lähtee aina sinusta itsestäsi: et voi vaatia toisilta enempää kuin itseltäsi.

Päivitetty: 19.03.2016