Kemikaalien käyttöturvallisuus

Kemia » Kemikaalien käyttöturvallisuus

Tämän osion osaamistavoite on: varoitusmerkein varustettujen kemikaalien turvallinen käsittely ja säilytys, käyttöturvallisuustiedotteen sisällön ymmärtäminen ja huomioon ottaminen omissa työtehtävissä

Alalla kuin alalla joudutaan tekemisiin erilaisten kemikaalien kanssa. Osa kemikaaleista on täysin vaarattomia, mutta osaa täytyy osata käsitellä oikein, jotta ei aiheuttaisi vaaraa itselleen eikä ympäristölleen. Kemikaalien myrkyllisyys tai muu vaarallisuus tulee merkitä tuotteeseen varoitusmerkein. Kaikista kemikaaleista on myös laadittava käyttöturvallisuustiedote, josta selviää kyseisen kemikaalin oikeanlainen säilyttämistapa ja suojavarusteet, joita tulee käyttää kyseistä kemikaalia käytettäessä.

Kemikaalien käyttöä säätelee REACH-asetus, lisätietoa siitä löydät tästä:

http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/

Kemikaalin valmistajan on laadittava jokaisesta kemikaalistaan asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote, joka toimitetaan kemikaalin mukana ostajalle. Jos käyttöturvallisuustiedotteeseen tulee korjattavaa, on uusi päivitetty käyttöturvallisuustiedote toimitettava kaikille, jotka ovat kuluneen 12 kuukauden aikana ostaneet kyseistä kemikaalia. Lisää käyttöturvallisuustiedotteen taustasta löydät tästä:

http://kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/Kayttoturvallisuustiedote/

Varoitusmerkit

Uuden asetuksen mukaisia varoitusmerkkejä on 9 kappaletta. Ne ohjaavat kemikaalin käyttäjää toimimaan kemikaalin kanssa oikein. Varoitusmerkkejä löytyy ihan jokapäiväisistäkin kemikaaleista, joten jokaisen tulee tietää, mitä merkit tarkoittavat. Oheisessa kuvassa on esitetty kaikki 9 merkkiä selityksineen.

varoitusmerkit

Etsi kotoasi tai työpaikaltasi kemikaaleja, joiden pullon kyljestä löytyy varoitusmerkkejä. Yritä löytää mahdollisimman monta erilaista varoitusmerkkiä. Merkitse itsellesi muistiin, mikä merkki löytyi mistäkin aineesta ja missä kyseistä pulloa säilytetään (esimerkiksi: huutomerkki, käsitiskiaine, tiskipöydän nurkka). Katso lopuksi oman etsintäsi tulosta. Mitä mieltä olet varoitusmerkeillä varustettujen pullojen säilytyspaikoista? Onko jokaisen säilytyspaikka asianmukainen ja turvallinen? Tulisiko säilytyspaikkoja vaihtaa?

Käyttöturvallisuustiedote

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät nykyisin sähköisessä muodossa netistä, joten niiden käsiinsä saaminen ei ole vaikeaa.

Jokaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta löytyvät aina samat asiat samoin numeroitujen otsakkeiden alta. Numerointi ja otsikointi menee aina näin:

 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistetiedot
 2. Koostumus ja tiedot ainesosista
 3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus
 4. Ensiapuohjeet
 5. Ohjeet tulipalon varalta
 6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta
 7. Käsittely ja varastointi
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle
 13. Jätteiden käsittely
 14. Kuljetustiedot
 15. Kemikaaleja koskevat määräykset
 16. Muut tiedot

Halutessasi tietää mitä tehdä, kun joku on syönyt kyseistä kemikaalia, etsit siis suoraan kohdan 4. Jos sinun tulee hävittää kyseisen kemikaalin jäännökset, etsit tiedotteesta kohdan 13. Saadessasi tehtäväksesi kuljettaa kyseistä kemikaalia paikasta toiseen, tarkistat ensin kohdasta 14 liittyykö kemikaalin kuljettamiseen joitakin tarpeellisia erikoisjärjestelyjä. Kemikaalin oikeanlaista säilyttämistä varten luet käyttöturvallisuustiedotteesta erityisesti kohdan 7.

Tehtävä H:

Alla on poimittu linkit muutamiin kemikaaleihin, joihin saatat työssäsi törmätä. Valitse kemikaaleista yksi (mielestäsi parhaiten omaan alaasi liittyvä) ja lue sen käyttöturvallisuustiedote alusta loppuun asti. Siirry linkkien alla olevaan tehtävään vasta luettuasi valitsemasi käyttöturvallisuustiedotteen kokonaan.

 

Luettuasi koko käyttöturvallisuustiedotteen täytä oheinen tekstidokumentti (= vastaa siinä esitettyihin kysymyksiin) ja palauta se Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon.

Linkki tehtävään: Kayttoturvallisuus_tehtava

 

Pst! Jos kiinnostuit käyttöturvallisuustiedotteista, löydät niitä lisää helposti täältä (pdf-muodossa): http://kayttoturvallisuustiedotteet.tamro.fi/webktt/frmTiedotteet.aspx

Huomaa kuitenkin tarkistaa tiedotteiden päiväykset: ennen vuotta 2012 tehdyt eivät välttämättä ole enää kaikin osin REACH-asetuksen mukaisia.

Kertaus: mitä sinun tulee osata tehtyäsi tämän osion

 • Tunnistaa kaikki 9 varoitusmerkkiä ja tietää, mistä ne varoittavat
 • Osata säilyttää varoitusmerkein varustettuja kemikaaleja asianmukaisesti
 • Osata etsiä kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta kulloinkin tarvittavat tiedot
 • Tietää, mistä voit löytää käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet (jos suoritat kemiaa työssäoppimisjaksolla, selvitä, missä harjoittelupaikassasi säilytetään käytettyjen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita!)

Päivitetty: 27.06.2016